Hoe wordt men lid?

“Toegetreden lid” wordt men door Dan kan men deel nemen aan de verschillende degustaties (mits 25,00 euro per degustatie of 45,00 euro, indien je geen lidgeld hebt betaald). Er zijn een vijftal...

Activiteiten 2023 – 2024

Vinosi VZW Dendermonde, 10 juli 2023.zetel: Donckstraat 8, 9200 Dendermondeondernemingsnummer: 0803.125.554rechtspersonenregister: rechtbank Dendermondee-mail: secretraris@vinosi.be Beste Vinosi-leden, vrienden, sympathisanten, Het nieuwe werkjaar (2023 – 2024) is voor Vinosi een bijzonder jaar… We mogen...

Activiteiten 2022 – 2023

Beste Vinosi-leden, vrienden, sympathisanten, Dooft de lange, warme zomer met een zwoele hittegolf langzaam uit naar een indian summer?In afwachting van de najaarskleuren bezorgen wij jullie alvast het programma voor het werkjaar...

welkom bij vinosi

Samen met een aantal wijnliefhebbers uit de streek werd op 26 augustus 2008 in Dendermonde de feitelijke vereniging, wijngilde VINOSI, boven de doopvont gehouden. Het was de bedoeling om in deze wijngilde...