Spanje en de verborgen wijnschat…

Het bestuur van Vinosi nodigt jullie hartelijk uit op de volgende degustatie op vrijdagavond 10 februari 2023 om 20.00 uur in de Mariakring (O. L. Vr.-Kerkplein Dendermonde centrum,achteraan de kerk). Er is...

Activiteiten 2022 – 2023

Beste Vinosi-leden, vrienden, sympathisanten, Dooft de lange, warme zomer met een zwoele hittegolf langzaam uit naar een indian summer?In afwachting van de najaarskleuren bezorgen wij jullie alvast het programma voor het werkjaar...

Wine and foodpairing, 22 oktober 2021

22 oktober 2021, de start van een nieuw werkjaar voor Vinosi… Gedurende 19 maanden kon onze wijnvereniging geen activiteiten hernemen en daar was Corona natuurlijk de oorzaak van… Geen activiteiten gedurende zovele...

Activiteiten 2021 – 2022

Beste Vinosi-leden, vrienden, sympathisanten,Wij zijn verheugd, na een jaar met heel wat zorgen en bekommernissen, terug te kunnen aanknopen metonze werking en jullie een nieuw jaarprogramma voor het werkjaar 2021-2022 aan te...